Anadol'Un Hikayesi - Başlangıcından Bitişine-Aydın Demirer Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Anadol'Un Hikayesi - Başlangıcından Bitişine-Aydın Demirer TÜRK MÜHENDİSLER ONU HYUNDAI’DEN 6 YIL ÖNCE YARATILAR AMA… Uluslararas› pazarlarda yar›?acak bir ulusal marka yaratman›n ya da yaratamaman›n mücadelesi olarak okunabilecek bir kitap, “Anadol’un Hikayesi”, “Bir Türk otomobil yapma” rüyas›nda at›lm›? bir ad›m›n, ama ayn› zamanda kaç›r›lm›? bir f›rsat›n öyküsü. Anadol ile Türk otomotiv sanayinde ilk -ve son- kez Türk tasar›m› bir otomobil yap›lm›?t›. Hyundai’nin henüz kimsenin ad›n› bile duymad›€› küçük bir otomotiv ?irketi oldu€u dönemde, Otosan’›n mühendisleri de otomobil tasarlayacak düzeye gelmi? ve Anadol’u yapm›?lard›. Ama sonu gelmedi. Gelemedi. Getirilemedi. Bu kitap, “Bir Türk otomobil yapma” rüyas›nda ba?lang›c›ndan sonuna kadar ya?anan süreci anlatmay› hedefliyor.

 • Yayımcı: GRİFİN YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Anadol'Un Hikayesi - Başlangıcından Bitişine-Aydın Demirer Kitap eleştirileri:

İlgili kitaplar üzerinde Anadol'Un Hikayesi - Başlangıcından Bitişine-Aydın Demirer