Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı-Erman Artun Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı-Erman Artun Âşıklık geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Âşık, bulunduğu toplumun sözcüsüdür. Âşıklık geleneği, yüzyıların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuraları olan, şirin kalıcı ve etkileyici özeliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Âşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünlerle beslenir. Âşık şirinin özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din, gelenek ve güncel yaşam, âşık edebiyatını besleyen diğer kaynaklardır. Âşık edebiyatı, kendisini besleyen bütün kaynakların yönlendirmesi ve mutlak güzeliğe ulaşma çabası ile ilahi aşkı, dînî-tasavufî şirlerle yüceltir, günlük yaşamın özeliklerini ve beğenisini över, acılarını dramatik dile vurgular, toplumsal ve kişisel çarpıklıkları taşlamalarıyla gözler önüne serer. Anadolu insanının dünya görüşünün yanı sıra estetik modeler de bu ürünlerde temsil edilir. Âşıklar, sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) geleneğin özeliklerini taşıyan birkaç biçimde şir söyleyenlere "âşık", bu söyleme biçimine "âşıklık-âşıklama", âşıkları yönlendiren kuralar bütününe de "âşıklık geleneği" adını veriyorlar. Âşıklık geleneğindeki tanımlamaya göre âşıklar, saz çalıp çalamama, atışma, karşılaşma yapıp yapamama, doğaçlama şir söyleyip söyleyememe, usta-çırak ilişkisi içinde yetişip yetişememe vb. gibi geleneksel ölçülerle birbirlerinden ayrılırlar. Günümüz âşıklarını sıralarken eski gelenek ölçüleri arandığında geleneği büyük bir özveriyle sürdürmeye çalışan âşıkların bir bölümünün dışlanacağı ve bunun da sağlıklı bir değerlendirme olamayacağı kanısına vararak, onları da çalışmamıza aldık. Zaten o âşıklar da gelenek içindeki yerlerini, geleneğe bağlı oldukları ölçüde ve sanatlarının gücü oranında alacaklardır. Âşıklarla yaşadıkları yöre arasındaki bağ önemlidir. Âşıklık geleneğinin oluşmasında ve bu gelenek içinde yetişen âşıkların şekilenmesinde geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Bu sürecin daha iyi görülebilmesi için âşıklık geleneğini incelemeden önce giriş bölümünde kültürel değişim ve gelişim açısından âşıklık geleneğini hazırlayan Türk şir geleneğini ana çizgileriyle değerlendirdik. (Tanıtım Bülteninden).

Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı-Erman Artun Kitap eleştirileri:

İlgili kitaplar üzerinde Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı-Erman Artun