Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) - Sadetin Doğanyiğit Belediyeler için bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcanmasının gerekliliği, diğer taraftan yerel yönetimlerin çevre sorunları, çarpık kentleşmenin zorunlu kıldığı kentsel dönüşüm, altyapı ve trafik, aşın istihdam, özeleştirme, borçlanma, siyasi ve popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunması nedenleriyle bu yönetimler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni bir belediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yeni belediye mevzuatını made made açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde üç kitaptan oluşuyor. Her madesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan Birinci Kitap ve İkinci Kitapta, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ele alınmıştır. Kitap eki CD'de ise belediyeleri ilgilendiren tüm güncel idari ve mali mevzuat bir araya getirilmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Süreci - Bütçe ve Muhaebe Uygulaması - Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları - Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı - Temsil – Ağırlama ve Tören Giderleri - Kat Karşılığı İnşat ve Tesis Yaptırılması - Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri - Yap İşlet Devret Uygulaması - Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları - Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci - Belediye Taşınır İşlemleri - Kent Konseyi ve Gönülülük Müesesesi - Yılara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları - Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar - Belediyelerin Mali Denetimi - Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması - Belediyelerin Spora ve Klüplere Katkıları - Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları - Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları - Belediye Mevzuatına İlişkin CD İlaveli.

 • Yayımcı: SEÇKİN YAYINCILIK
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) Kitap eleştirileri: