El Keşşaf-Zemahşeri-3 Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

En’am, A’raf, Enfal ve Tevbe sûrelerinin yer aldığı bu cilt altı yüz yetmiş dokuz sayfadan oluşmaktadır. Dil üstadı, edebiyatçı, kelamcı ve aynı zamanda müfesir olan Zemahşeri’nin dev eseri el-Keşaf, tefsir tarihinde önemli bir yer tutan,hakında yüzlerce şerh yazılan kaynak bir eser. Zemahşeri’nin Meke’de 2 yılda kaleme aldığı temel bilgi kaynaklarımızın vazgeçilmez tefsir kitaplarından olan el-Keşaf,Kur’an’ı Kerim’in mucizeviliğini,dilindeki üstünlük ve inceliği gözler önüne seren muhteşem bir eser. Belagat ve gramer açısından kendisinden sonraki müfesirlere örneklik teşkil eden el-Keşaf, ayetlerin belagat inceliklerini en güzel şekilde izah eder. Zemahşeri el-Keşaf tefsirinde kendinden önceki müfesirlerden büyük ölçüde istifade etmiş, tabiûn devri alimlerinin yanı sıra yüzlerce kur’a, dilci, fakih ve sahabe devri çalışmalarından yararlanmıştır. “Umu Et-Tefasir” yani “Tefsirlerin Anası” olarak kabul edilen Keşaf tefsiri kendisinden sonra gelen bütün müfesirlerin ilk başvuru kaynağı olmuştur. Zemahşeri’nin bütün İslam dünyasında tanınmasına yol açan “El Keşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyunu'l Ekavil fi Vucuhi't Te'vil” eseri, Arap Dili ve Edebiyatı açısından da zirve örneklerdendir. Carulah Zemahşeri’nin eseri Lügat, Nahiv ve Belagat ilkelerini önceleyen Dirayet Tefsiri mahiyetindedir. Ayrıca müelifimiz Kur’an’da geçen kelimeler üzerinde büyük bir hasasiyetle durmuş ve tefsirine adeta kelime meali bir tefsir hüviyeti kazandırmıştır. Keşaf Tefsiri tercümesi okura bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacaktır.

 • Yayımcı:
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

El Keşşaf-Zemahşeri-3 Kitap eleştirileri: