Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Fakat Müzeyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör Fakat Müzeyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör “Her id='ID_6760864' fleyin iyi gitiğini nerden ç›kar›yorsun?” dedi. “Herif rüzgâr› kendinden menkul uçurtman›n teki. Ara s›ra teleri tak›l›r gibi kad›na geliyor gece yar›s›. ” “Fakat Müzeyen, bu derin bir tutku,” dedim. T›rsmaya baflam›flt›m. Hakl› olabilirdi. “Evet, biraz sap›k ve tek tarafl› bir tutku,” dedi, arkas›n› dönüp giti. Hikâyeye göre adam, kad›n› çok seviyor, sevdikçe ruhu büyüyor, eve s›ğm›yor. Bülbülün çilesi, yazar›n zulas›. ‹nceden sarma bir sigara, inceden bir bardak. Jak Danyel isimli bir flifle, Hicran isimli bir yara, tuhaf isimli bir roman. Kafam›z iyi, açmay›n kapağ›, biz böyle iyiyiz. ‹lhami Algör, alelacayip aflklar›n ve oyunbazl›ğ›n, hüzünlü dolambaçlar›n yazar›. Fakat Müzeyen Bu Derin Bir Tutku, ‹talyan Yokuflu’ndan aflağ›, rüzgâra as›l›p Tophane’ye inen roman. Avaramu!.

 • Yayımcı: İLETİŞİM YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör Kitap eleştirileri: