Sahîh-i Buhari Muhtasar - İmam-ı Buhari Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Sahîh-i Buhari Muhtasar - İmam-ı Buhari Sahîh-i Buhari Muhtasar - İmam Buhari Sahih Buhari Kitabını Tercüme Edenler: Sahih-i Buhari: Dr. Halil Aldemir - Dr. İbrahim Tüfekçi Dr. Osman Güman , Dr. Ishak Emin Aktepe M. Beşir Eryarsoy - Mehmet Odabaşı. Sahih-i Buhari Kur'an dan Sonra En Sahih Kaynak Eser Sünete sımsıkı sarılmak isteyenler için Bu kaynak esere sahip olmak her müslüman için "ekmek ve su" gibi temel bir ihtiyaçtır. İMAM BUHARİ ve SAHİHİ İmam Buhari, hicrî 194 senesinde Cuma günü doğdu, hicrî 256'da Ramazan bayramı arefesi olan Cumartesi gecesi vefat eti. Onun şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Sahih'i altı yüz bin hadis arasından 16 yılda çıkardım. Kitabıma koyduğum her hadis için mutlaka gusül abdesti alıp İki rekât namaz kıldım". İmam Buhari'nin faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi on iki yaşında iken hadis ezberlemeye başlamasıdır. Pek çok hocadan hadis almıştır. O şöyle demiştir: "Bin seksen kişiden hadis aldım, bunlar arasında yalnızca hadis hocaları bulunmaktadır. Hepsi de şöyle diyorlardı: iman, söz ve amelden oluşur, artar ve eksilir'". Ondan yüz bine yakın kişi rivayete bulunmuştur. Daha küçük yaşta iken yetmiş bin hadisi serd usulü ile ezbere biliyordu. Bir kitabı tek bir bakışta ezberlerdi. Ramazan ayında teravih namazından sonra Kur'an'ın üçte birini okurdu. Duası makbuldü. es-Sahih adlı eseri süneti içeren kitapların en sağlamıdır. SAHİH-İ BUHARI Yİ RİVAYET EDEN ÂLİMLER 1 -Firebrî (? - 320 h. ): Güvenilir bir alim ve muhadis olan Ebû Abdulah Muhamed İbn Yusuf İbn Matar İbn Salih İbn Bişr el-Fırebrî, el-Câmiu's-sahîfı'i Ebû Abdulah el-Buhârî'den rivayet eti. Bu kitabı Firebir'de ondan iki kere dinledi. Güvenilir, verâ sahibi bir kimse idi. Ondan pek çok kişi rivayete bulunmuştur. Bunlar arasında, Ebû Ali İbn es-Seken, Küşmîhenî, Keşânî, Cürcanî yer almaktadır. H. 320 yılında, doksan yaşlarına yaklaştığı sırada vefat eti. Alah rahmet eylesin. 2- Ebû Talha el-Pezdevî (? - 329 h. ): Mansûr İbn Muhamed İbn Ali İbn Kureyne İbn Seviye el Pezdevî en-Nesefî. İbn Mâkûlâ güvenilir biri olduğunu söyleyerek onun hakında şöyle demiştir: "O, el- Câmiu's-sahîh\ Buhârî'den nakleden son kişidir. 329 senesinde vefat etmiştir". 3- Hafız Şerefüdin el-Yûnînî (621-701 h. |: Şerefüdin Ebû'l-Huseyn Ali İbn Ahmed İbn Abdulah el Yûnînî, el-Ba'lebekî, el-Hanbelî. Hafız Zehebrnin Tezkİretul-Hufâz adlı eserinde de belirtiği gibi, hafız ve şehid bir hadis âlimiydi. Zebîdî, îblî, Zekî el-Münzirî, Reşîd el-Atâr, İbn Abdiselam ve benzeri başka alimlerden hadis dinlemiştir. Hafız İbn Hacer ed-Dürerü'l-kâmine adlı eserinde şöyle demiştir: "Hadise ve onun zabtına özen göstermiştir. İbn Mâlik'e Buhârî'yi tashih ederek okumuş, İbn Mâlik de ondan rivayet yoluyla bunu dinlemiştir. İbn Mâlik'e pek çok faydalı bilgi yazdırmıştır. Dili çok iyi bilir, metinlerin çoğunu ezberler, senetlerini bilirdi. Kendi bölgesinde önde gelen bir âlimdi, insanlar ondan ilim almak için kendisini ziyarete gelirlerdi. Dımaşk'a birkaç kez gitmiş ve orada hadis rivayet etmiştir. Sahih-İ Buhârî'yi ise birkaç kez rivayet etmiştir". Sahih-i Buhari el-Yûnînî: Ba'lebek şehirlerinden 'Yunîn" adı verilen şehre mensup olan kişi demektir. Üstad Ahmed Şâkir rahmetutâbi aleyh şöyle demiştir: Yûnîn iye nüshası Sahih-i Buharı nüshaları içinde en güvenilir nüshadır. H. 923"te vefat eden büyük alim Kastalânî kitabın metnini tahkik ve harekelerini belirlemede harfi harfine, kelimesi kelimesine bu nüshayı.

 • Yayımcı: KARINCA & POLEN YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Sahîh-i Buhari Muhtasar - İmam-ı Buhari Kitap eleştirileri: