Sorulu Cevaplı İslam Akaidi-Hafız B. Ahmed El-Hakemi Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Sorulu Cevaplı İslam Akaidi-Hafız B. Ahmed El-Hakemi Sorulu Cevaplı İslam Akaidi  -  Hafız b. Ahmed el-Hakemi Sorulu Cevaplı İslam Akaidi (Alamus Süntil Menşura li itikadit taifetin Naciyetil mensuraHafız b. Ahmed el-HakemiÇeviren: M. Beşir Eryarsoyİslam akâidi ile ilgili bütün meseleleri ilim talebeleri için kolaylıkla anlaşılır bir şekilde sorulu cevaplı olarak tertip eden Hafız b. Ahmed el-Hakemî her sorunun cevabında hakında sorulan meselenin delilerini zikretmiştir. Bu özeliği ile diğer akîde kitaplarından oldukça farklı olan kitabın âyet ve hadislerinin yerleri kaynaklarda muhakik Ahmed el-Medhalî tarafından gösterilmiştir. Kitaptaki bazı başlıklar şunlardır: İslamın Esasları, İman, Alaha İman, Meleklere İman, Kitaplara İman, Peygamberlere İman, Âhirete İman, Kadere İman, İmanın Şubeleri, İhsan, İmanı Bozan Şeyler, Bidat ve Kısımları, Yönetim, KerâmetKurtuluşa Erenlerin Yolunu/Akidesini Soru-Cevaplarla Açıklayan İSLÂM AKAİDİBu eser, oldukça faydalı, sağladığı menfatler pek büyük ve yararı çok olan özet bir eserdir. Dinin temel kuralarını kapsarken, rasûlerin kendisine davet etiği, kitapların kendisi için indirildiği ve kendisinden başkasını din edinenlerin kurtuluşa eremeyecekleri "Tevhidin ana esaslarını içerir. Eser, [Rasûlulah salalahu aleyhi ve selem'in ümetine bıraktığı] apaydınlık yolu ve hak yöntemi gösterir, ona İletir. Bu eserde, imân meseleleri ve hasletleri, imânı tümüyle ortadan kaldıran yahut kemâline aykırı olan hususlar yeterli açıklamalar yapılmış olması ve hakikatinin ortaya çıkması için delileriyle birlikte zikredilmiştir. Bu açıklamalarda sünet ve itaba ehlinin görüşleri esas alınmıştır. Eser, öğrencinin/okuyanın dikatini çekmek ve okurken uyanık kalmasını/zihninin açık olmasını sağlamak için soru-cevap şeklinde düzenlenmiş olup güzel bir Türkçe ile sade ve akıcı bir üslupla yayına hazırlanmıştır.  .

 • Yayımcı: GURABA YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Sorulu Cevaplı İslam Akaidi-Hafız B. Ahmed El-Hakemi Kitap eleştirileri: