Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap, başlıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin iki suçu ele almaktadır. Bunlardan ilki, 235. madede düzenlenmiş olan "ihaleye fesat karıştırma suçu", diğeri ise, 236. madede düzenlenen "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarıdır. Ancak bunun yanında, ihaleye ilişkin süreçte işlenebilecek diğer suçlara da yeri geldikçe değinilmektedir. Kitap, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamu ihalelerinin temel esasları, karşılaştırmalı hukukta ihaleye ilişkin suçlar, ihaleye ilişkin suçların tarihi gelişimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere göre korunan hukuki yarar üzerinde durulacaktır. İkinci Bölüm ise, "Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar" başlığını taşımaktadır. Bu bölümde ilk önce inceleme konumuz olan "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları incelenecektir. Suçların incelenmesinde suçun madi unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık, suçun özel görünüş şekileri ve yaptırım üzerinde durulacaktır. Bunların yanında ihaleye ilişkin suçların kovuşturma usulü, idari yaptırımları ile ihaleye ilişkin suçların ihale sürecine etkisine değinilecektir. Kitapta son yargı kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin düşüncelere her bölüm içerisinde yeri geldikçe yer verilmiştir. Bunun yanında suçun benzer nitelikteki düzenlemeler ile ilişkisi ve ihale mevzuatı açısından kapsamı konusuna detaylıca yer verilmeye çalışılmıştır. Öte yandan, doğrudan teminin suç olup olmayacağı, süreçte işlenebilecek görevi kötüye kulanma suçu konusunda detaylı bilgiler verilen bu kitaba, bu baskıda yeni tarihli Yargı kararları ile uygulamada karşılaştığımız güncel sorunlara dair düşüncelerimiz eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -  Kamu İhalelerinin Temel Esasları, İhaleye İlişkin Suçların Tarihi Gelişimi, Karşılaştırmalı Hukukta İhaleye İlişkin Suçlar ve Korunan Hukuki Yarar Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar.

 • Yayımcı: SEÇKİN YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar Kitap eleştirileri: