Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) Kasım 2014 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuk Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) Kasım 2014 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuk Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) Kasım 2014 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Sempozyumu) - Prof. Dr. Ayşe Havutçu Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun, 07. 1. 2013 tarihinde Türkiye Büyük Milet Meclisi’nde kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra 28. 1. 2013 tarih ve 2835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu sempozyumun yapıldığı tarihte henüz yürürlükte olmayan yeni kanun, 28. 05. 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun, BİRİNCİ KISIM (Amaç, Kapsam ve Tanımlar), İKİNCİ KISIM (Genel Esaslar), ÜÇÜNCÜ KISIM (Ayıplı Mal ve Hizmetler), DÖRDÜNCÜ KISIM (Tüketici Sözleşmeleri), BEŞİNCİ KISIM (Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfatlerinin Korunması), ALTINCI KISIM (Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar), YEDİNCİ KISIM (Tüketici Kuruluşları), SEKİZİNCİ KISIM (Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler) ve DOKUZUNCU KISIM (Çeşitli Hükümler) olmak üzere dokuz kısımdan oluşmaktadır. Bu sempozyumun amacı, henüz yürürlüğe girmemiş olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun’un genel olarak bir tanıtımı, kanunla getirilen yeniliklerin ana hatlarıyla değerlendirilmesidir. Bundan sonraki yılarda devamını planladığımız tüketici etkinliklerinde kanuna daha yakından eğilmek, kanunu ve yılık periyotlarda uygulamadaki gelişimi masaya yatırmayı hedeflemekteyiz. Dört oturumdan oluşan sempozyumda gerek oturum başkanlığı yaparak gerek tebliğ sunarak konuşmacı olarak katkıda bulunan, davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran çok değerli hocalarımıza ve meslektaşlarımıza içtenlikle teşekür ederiz. Sempozyumu gerçekleştirmemizde desteğini bizlerden esirgemeyen saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Murat Barkan’a, sempozyum organizasyon komitesinde görev alan Yrd. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu’na, Araş. Gör. Tuğçe Tuzcuoğlu’na, Arş. Gör. Yasemin Kalkancı’ya, Araş. Gör. İlkay Kaya’ya ve sempozyumda gönülü olarak görev alan, her yere fedakârca koşturan sevgili öğrencilerimize teşekür ederiz. Sempozyumda sunulan kıymetli tebliğler, soru cevap sırasında öne sürülen fikirler ve keyifli tartışmalar, keyifli bilimsel atışmalar orada kalmamalıydı, tüketici hukukuna ilgi duyan herkesle paylaşılabilmeliydi. Bu nedenle sempozyum kitabını çıkarmayı amaçladık. (Önsöz’den)Kitapta Bulunan Konu Başlıkları- Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun’un Konu Bakımından Uygulama Alanı: Özelikle, Tüketici İşlemleri Bakımından Kanun’un Kapsamı/Yrd. Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanunda Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunun Koşuları/Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun’a Göre Ayıplı Mal Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları/Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: 6098 Sayılı TBK’nın 20–25. Madede Yer Alan “Genel İşlem Şartları” ile 6502 Sayılı TKHK’nın 5. Madesinde Yer Alan “Haksız Şartlar”ın Karşılaştırılması/Prof. Dr. Çağlar ÖZEL – Dr. Öğr. Utku TOPCAN: Tüketicinin Korunması Açısından Mevzuata Getirilen Son Değişiklikler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmeleri/Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL: Tüketici Kredisi ve Kredi Kartları Bakımından Tüketicinin Korunması/Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR: Tüketici Kredilerinde Teminat/Doç. Dr. Murat AYDOĞDU: Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakında Kanun m. 40–46)/Ahmet YILDIRIM: Uygulamada Tüketici Mahkemelerinin Karşılaştığı Sorunlar/Prof. Dr. Şeref ERTAŞ: Yeni Tüketiciyi Koruma Kanununda Abonman Sözleşmeleri/Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA: 6502 Sayılı (Yeni) Tüketicinin Korunması Hakında Kanun’a Göre Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usulü ve Yargılama Kuraları/Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR – Arş. Gör. Bahadır DEMİR: Paket Tur Sözleşmelerinde Seyahat Edenin Hakları ve Borçları/Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN: Yeni Tüketicinin Korunması Hakında Kanunun Genel Olarak Değerlendirilmesi    .

 • Yayımcı: SEÇKİN YAYINCILIK
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) Kasım 2014 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuk Kitap eleştirileri: